Cennik

Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię czynności ustalane jest, w zależności od potrzeb danego Klienta, w różny sposób:

W przypadku pojedynczej porady prawnej  - wynagrodzenie Kancelarii wynosi od 200 zł.

W przypadku spraw wymagających większego nakładu pracy prawnika- wynagrodzenie jest ustalane wspólnie z Klientem z góry za konkretną czynność/sprawę. Wysokość tak ustalonego wynagrodzenia Kancelarii zależy od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy.

Według stawki godzinowej - w oparciu o ilość czasu poświęconego przez prawnika na poszczególne czynności z zakresu obsługi prawnej Klienta i stawkę godzinową. Wysokość stawki godzinowej jest ustalana po zapoznaniu się z przewidywaną ilością i rodzajem spraw powierzonych przez Klienta. 

Miesięczny ryczałt dla stałych Klientów – wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest ustalana wspólnie z Klientem po zapoznaniu się przez Kancelarię z przewidywaną ilością i rodzajem problemów prawnych i spraw.

W sprawach, których charakter tego wymaga Kancelaria dopuszcza wspólne ustalenie innego niż powyższe sposobu rozliczeń. W niektórych przypadkach po uzgodnieniu z Klientem Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw za wynagrodzeniem częściowo zależnym od wyniku sprawy.

* Podane ceny są cenami brutto, obejmują podatek VAT w wysokości 23%.