E-Porady

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i mając świadomość towarzyszącego dziś większości ludziom braku czasu nasza Kancelaria świadczy również pomoc prawną w postaci przygotowywania opinii prawnych, pism procesowych oraz udzielenia porad prawnych poprzez pocztę elektroniczną.

Z tej formy pomocy prawnej mogą Państwo skorzystać przy pomocy znajdującego się na stronie formularza kontaktowego albo poprzez tradycyjne wysłanie wiadomości e-mail na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Regulamin udzielania przez naszą Kancelarię porad prawnych drogą elektroniczną:
   

1. W celu uzyskania e-porady Klient powinien podać w formularzu lub e-mailu swoje pytanie prawne, określić formę oczekiwanej pomocy (odpowiedź na pytanie, pismo procesowe, pisemna opinia prawna) i opisać możliwie najdokładniej stan faktyczny oraz wskazać czy usługa ma być zrealizowana w formie elektronicznej (odpowiedź zostanie wysłana na adres emailowy, z którego przyszło zapytanie lub inny podany w treści e-maila) czy wysłana listem poleconym na wskazany w zapytaniu adres. Na życzenie Klienta jest możliwość odebrania przygotowanych dokumentów osobiście w siedzibie Kancelarii.

2. Po odebraniu pytania przez naszą Kancelarię, w ciągu 24 godzin Klient otrzyma na adres e-mail, z którego wysłane zostało zapytanie, potwierdzenie odbioru wiadomości z informacją o kosztach usługi i przewidywanym terminie udzielenia porady oraz ewentualną prośbę o przesłanie dodatkowych informacji czy dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy prawnej.

3. W przypadku akceptacji przesłanych przez Kancelarię warunków, w szczególności terminu i kosztu udzielenia pomocy prawnej, Klient powinien wpłacić uzgodnioną opłatę za e-poradę na konto Kancelarii, wpisując w tytule przelewu ,,e-porada”.

4. Warunkiem realizacji zlecenia przez Kancelarię jest zapłata za usługę oraz dostarczenie przez Klienta dodatkowych informacji i dokumentów związanych ze sprawą wskazanych przez Kancelarię.

5. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia e-porady bez wskazania uzasadnienia swojej decyzji, w szczególności, gdy zapytanie leży poza zakresem działalności Kancelarii, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

6. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę VAT z tytułu wykonanej usługi powinien zgłosić to w terminie 7 dni od dnia dokonania opłaty za e-poradę i jednocześnie wskazać dane potrzebne do wystawienia takiej faktury.

Przesłanie zapytania jest jednoznaczne z przyjęciem przez Państwa warunków Regulaminu.