image1

Zespół radców prawnych


Zbigniew Romaniuk

Radca prawny, wspólnik i założyciel Kancelarii, wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2003r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Podczas wieloletniej kariery zawodowej radca prawny Zbigniew Romaniuk pomyślnie dla swoich Klientów zakończył wiele procesów sądowych. Cechujące go niezwykłe opanowanie powoduje, że wielokrotnie odnosił on sukcesy w prowadzeniu negocjacji przedsądowych, co pozwoliło na dużo szybsze zakończenie sprawy.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, kontraktach handlowych, prawie administracyjnym i w prawie konsumenckim. Szczególną uwagę skupia na problematyce związanej z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym (ustalanie stanu prawnego nieruchomości, nabywanie nieruchomości, postępowanie administracyjne w celu uzyskiwania wymaganych zezwoleń, zgód i opinii, umowy z wykonawcami). Ponadto, zajmuje się prawem mieszkaniowym (lokale spółdzielcze, komunalne, hipoteczne) oraz spadkowym. Prowadzi sprawy sądowe, bierze udział w negocjacjach handlowych. Zna język angielski.

kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Anna Romaniuk

Radca prawny, wspólnik Kancelarii, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2003r. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w OIRP w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Doradza w zakresie zawierania umów, w tym dotyczących nieruchomości. Prowadzi sprawy sądowe.

Biegle posługuje się językiem angielskim, włoskim i hiszpańskim.