Prawo Konsumenckie

  • doradzamy na rzecz przedsiębiorców w zakresie wymogów proceduralnych i jakościowych wynikających z regulacji konsumenckich, obowiązków informacyjnych producentów i usługodawców oraz uprawnień konsumentów

  • doradzamy w zakresie praw konsumentów, w szczególności wynikających ze sprzedaży konsumenckiej, kredytu konsumenckiego, umów o świadczenie usług turystycznych