Dla osób prawnych

Kancelaria świadczy w szerokim zakresie usługi prawne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nasi Prawnicy udzielają pomocy prawnej zarówno w formie stałej obsługi jak i w ramach jednorazowych zleceń.

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Klientem w zależności od jego potrzeb i możliwości finansowych. Więcej na ten temat znajdą Państwo w zakładce ,,Cennik”.

Nasi Klienci już nie raz przekonali się, że pomoc wykwalifikowanego prawnika pozwala uniknąć im wielu potencjalnych problemów, zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności i prowadzi do oszczędności kosztów i cennego czasu. Jednak co najważniejsze, pozwala Klientowi skupić się na zarządzaniu przedsiębiorstwem zostawiając kwestie prawne w rękach naszej Kancelarii.

Obsługa prawna świadczona przez naszą Kancelarię to:
  • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądami w procesach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych (przede wszystkim o zapłatę należności), przed urzędami i innymi instytucjami,
  • doradztwo w zakresie możliwie najlepszego zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy i jego ochrony,
  • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Państwa z kontrahentami,
  • odzyskiwanie długów i egzekucja należności,
  • rozwiązywanie wszelkich problemów z pracownikami,
  • tworzenie aktów wewnętrznych tj. różnego rodzaju regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń organów,
  • pomoc w zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji przedsiębiorstw i spółek,
  • obsługa prawna związana z postępowaniem rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

W swojej ofercie mamy także sporządzanie analiz stanu prawnego przedsiębiorstw, w szczególności badamy tytuły prawne do nieruchomości, analizujemy zawarte przez przedsiębiorstwo umowy, prowadzone spory sądowe itp. (dokonywane przed planowanymi transakcjami np. nabycia przedsiębiorstw, połączenia).

Mogą Państwo również liczyć na profesjonalną pomoc w prowadzeniu negocjacji handlowych i innych rozmów z kontrahentami czy partnerami. Posiadamy w siedzibie Kancelarii salkę konferencyjną, którą możemy udostępnić Państwu do poprowadzenia takich rozmów.