Substytucje

Oferujemy usługi substytucji w sądach w Piasecznie, Warszawie, Grójcu i Pruszkowie.

Koszt substytucji w sądzie w Piasecznie to 200 zł + VAT

Koszt substytucji w sądach w Warszawie, Grójcu i Pruszkowie to 300 zł + VAT

Powyższe koszty mogą być modyfikowane w przypadku konieczności zapoznania się z obszernymi aktami sprawy, spotkania ze stroną lub świadkami czy ze względu na skomplikowany charakter sporu.

Warunkiem przyjęcia substytucji przez naszą Kancelarię jest przysłanie pisemnego zlecenia oraz skanu dokumentów związanych ze sprawą na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz nadesłanie do dnia poprzedzającego termin rozprawy oryginału pełnomocnictwa substytucyjnego wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.