Prawo Spółek Handlowych

  • prowadzimy bieżącą obsługę spółek i innych podmiotów
  • pomagamy przy zakładaniu i rejestracji podmiotów, przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek, likwidacji

  • obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych)

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy związane z działalnością gospodarczą

  • przygotowujemy projekty uchwał organów podmiotu, dokumentów statutowych, a także wszelkich innych, w tym składanych do Krajowego Rejestru Sądowego

  • uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami

  • prowadzimy postępowania upadłościowe i naprawcze